Thursday, 21 July 2011

Senyum dan Tangis Rasulullah SAWRasulullah SAW adalah manusia biasa, yang boleh tertawa kerana sesuatu yang membuatkan orang lain tertawa , boleh takjub kerana sesuatu yang membuatkan orang lain takjub. Bahkan beliau juga menangis kerana sesuatu yang membuatkan orang lain menangis. Bukan sahaja beliau diberi wahyu dan dibebani kerasulan. Namun beliau adalah manusia yang ideal, yang sempurna sifat-sifat dan akhlaknya. Banyak peristiwa yang membuat beliau tersenyum mahupun tertawa selama hidupnya. Namun kerana keterbatasan wadah penyajian, pada kesempatan kali ini adalah baik jika kita mengetahui hanya beberapa contoh kejadian yang disebaliknya terdapat hikmah dan uswah yang sangat berharga.

Dari ‘Aisyah r.a, dia berkata :"Orang-orang mengadu kepada Rasulullah kerana sudah sekian lama hujan tidak pernah turun. Maka beliau memerintahkan untuk memasang mimbar yang diletakkan ditanah lapang tempat solat. Maka beliau menetapkan hari agar orang-orang keluar ke sana. Lalu beliau keluar , berdiri di atas mimbar , bertakbir dan bertahmid kepada Allah , kemudian bersabda :’ Sesunguhnya kalian mengadukan kekeringan tempat tinggal kalian dan mundurnya waktu turun hujan dari permulaan waktunya. Sementara Allah telah memerintahkan agar kalian berdoa kepada-Nya dan berjanji kepada kalian untuk memenuhi permohonan kalian‘. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan , dan terus berbuat seperti itu, hingga tampak kulit ketiak beliau yang berwarna putih. Kemudian beliau membelakangi orang-orang dan membalik atau mengalihkan kain selendangnya dan tetap mengangkat kedua tangan ke atas. Kemudian beliau menghadap ke arah orang-orang. Setelah itu beliau turun dari mimbar dan solat dua rakaat . Maka seketika itu Allah mencitakan mendung, mengeluarkan guntur dan kilat, kemudian turun hujan dengan seizin Allah, hingga tempat solat itu pun teralir dengan  air yang deras. Tatkala melihat orang-orang yang bergegas pergi, beliau pun tersenyum hingga terlihat gusi beliau.Lalu beliau bersabda ,’ Aku bersaksi bahawa Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu dan Aku adalah hamba Allah serta rasul-Nya." ( H.R Abu Daud, Al Hakim dan Ibnu Majah)

Penulis mengatakan bahawa Rasulullah SAW tersenyum kerana beliau melihat sosok para sahabat yang bergegas lari kerana takut hujan, padahal sebelumnya mereka meminta diturunkan hujan .Seharusnya mereka menyambutnya dengan gembira. Perubahan sikap yang kontradiktif dari sikap sebelumnya membuat Rasulullah tersenyum. Rasulullah SAW pun tersenyum dengan bercanda dengan keluarga dan sahabatnya. Beliau bercanda dan tidak berkata kecuali yang benar. Canda beliau terbebas dari hal-hal yang kurang baik , tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula menyakiti hati orang lain.Cuba kita cermati contoh canda Rasululah SAW dengan Shuhaib, seorang sahabat yang ketika itu sedang sakit. Rasulullah SAW mengajak bercanda untuk menghiburkannya.

Dari Shuhaib r.a, bahawa ia memakan kurma yang warnanya ada yang abu-abu (ramad). Lalu Rasulullah SAW bersabda :"Jika engkau memakannya, maka warnamu bisa abu-abu".Shuhaib berkata : "Kalau begitu aku akan memakan belahannya yang lain yang tidak abu-abu".Maka Rasulullah SAW tersenyum mendengar perkataannya.

Rasulullah SAW sentiasa menangis kerana rasa takut kepada Allah. Rasulullah SAW menangis kerana takut dan khuatir terhadap Allah. Ini termasuk sifat orang mukmin, kerana merasa bahawa Allah selalu mengawasi segala perbuatan dan keadaan dirinya. Allah telah mensifati orang-orang yang tunduk dan orang-orang mukmin yang dirundung rasa takut dan khuatir. Firman-Nya :"Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh ( kepada Allah ), ( yaitu ) orang-orang yang apabila disebut nama Allah , gementarlah hati mereka". ( Al Hajj: 34-35 )

Dari Abu Hurairah r.a , dia berkata :" Rasulullah SAW bersabda:"Tidak masuk neraka orang yang menangis kerana takut kepada Allah, hingga air susu pun kembali lagi ke kantung kelenjar. Debu fisabilillah tidak berhimpun dengan asap neraka Jahannam".( H.R Bukhari , At Tarmidzi, An Nasa’i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban ).

Rasulullah SAW adalah orang yang khusyuk dalam solat. Keadaan beliau solat adalah keadaan orang yang khusyuk  dan tunduk kepada Allah. Gambaran kekhusyukan beliau tatkala solat digambarkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Syakir, dia berkata :"Aku mendatangi Rasulullah SAW, dan di dalam tubuh beliau ada suara yang mendidih, seperti periuk yang sedang mendidih, kerana menangis". ( H.R Abu Daud, An Nasa’I, Al Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban )

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Followers